Søren Severinsen fra VIA, Aarhus, tjekker differentieringen i historieundervisningen

Muligvis er interessen for historie i udskolingen ikke, som den bør være – men vi har vel mulighed for at differentiere undervisningen, så alle bliver glade og vil deltage?

Dette er, hvad Søren Severinsen spørger sig selv om på et tidspunkt efter praktikken. Derfor er hans problemformulering:

Hvordan kan differentiering højne deltagelsen hos eleverne i historieundervisningen og dermed udvikle elevernes historiebevidsthed og gøre dem bevidste om deres demokratiske dannelse?

Sørens bacheloropgave