Mette & Marie vil have dygtigere og mere deltagende elever – via den faglige læsning

Søstrene BROUW – Marie Brouw Askov og Mette Brouw Jensen – stiller skarpt på læsningen i historiefaget – de tager den faglige læsnings briller på.

Mette (tv) og Marie når langt omkring i bacheloropgaven men med fokus på den faglige læsning, når der står historie på skemaet. Problemformuleringen lyder:

Hvordan kan man stilladsere den faglige læsning i historiefaget, så elevernes metakognitive færdigheder udvikles og skaber elever, der aktivt deltager i læreprocessen?