I begynderundervisningen i historie kan alle elever udfordres. Eller kan de?

Inge Marie Munter Jørgensen, færdig fra UC Absalon i Roskilde, bliver stimuleret til eftertanke i praktikkerne, hvor hun står for historieundervisning på 3. og 4. klassetrin.

Det bliver (også) Inge Marie Jørgensens hovedinteresse med de yngste årgange, fordi mellemtrinnet og udskolingen ganske enkelt er bedre didaktisk belyst i bøger og rapporter – end netop begyndertrinnene.

Problemformuleringen er:
Hvordan kan historieundervisningen i fase 1 (3.
4. klasse) planlægges, gennemføres og evalueres, så alle elever udfordres på deres respektive niveau?

 

Inge Maries BA-opgave