Philip Elias Riber Olesen går en sjælden vej ved at tjekke verdenshistoriens relevans i skolen

Verdenshistorie i Folkeskolen – hvad, hvorfor og hvordan? Det er titlen på Philip Olesens historiebachelor, som han bliver lærer med fra professions-højskolen Metropol i sommeren 2017.

Det er ikke mindst en bekymring for historieundervisningens indhold, som driver Philip Olesen i opgaven. Er det nok i disse tider, at vi især “kender til vores egen baggård?”.

Det kommer der en hel bacheloropgave ud af – med følgende problemformulering:

Hvad karakteriserer verdenshistorie som historisk disciplin og i hvilket omfang er det en del af indholdet i historieundervisningen? Er det fordelagtigt at lægge øget vægt på verdenshistorie i undervisningen og hvordan kan det gøres?

 

Philips bacheloropgave