Uventede meldinger fra HistorieLab i Jelling

Peter Yding Brunbech er chef for HistorieLab, som netop har afholdt Historielærernes Dag i Jelling respektive i Roskilde. Glædeligt ‘trøster’ han historielærerne.

Overraskende, men glædeligt, for de mest uvidende og fordomsfulde af os melder chefen for Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling ud, at historien med stor H ikke findes!

I følge et blogskriv af journalist Stine Grynberg på Folkeskolen.dk siger Brunbech forklarende, at historie i virkeligheden er vores forskellige fortællinger om fortiden.
Og “Derfor”, siger Brunbech, “skal historielærere ikke stresse over, at deres elever ikke får lært alt – eller bare ‘nok’ – for de kommer aldrig til at kende ‘hele historien'”.