Udeskole igen – kan udeskolen reelt motivere i historieundervisningen?

Benjamin Hjortegaard Hansen bliver inspireret i praktikken til at tænke videre på fænomenet udeskole. Han undersøger sagen nærmere i sin bachelor.

Benjamin Hjortegaard er færdig fra UC Metropol på Frederiksberg med denne bacheloropgave.

Opgavens problemformulering hedder ganske enkelt: Hvordan kan øget fokus på udeskole motivere eleverne i historieundervisningen og samtidig styrke deres historiebevidsthed?

Benjamins bacheloropgave