Hvad er ‘Ugeskema-revolutionen’? Det spørger Rikke Elisa Petersen også om – og går tæt på.

To gange i sin studietid støder Rikke Elisa Petersen på den såkaldte ‘Ugeskemarevolution’. Det sætter tanker i gang i forhold til den konkrete historieundervisning.

 Rikke Elisa Petersen er fra University College Lillebælt, Odenseafdelingen, og mens hun skriver BA-opgave studerer hun Ugeskema-fænomenet. Det kan alle i øvrigt gøre på den tilhørende hjemmeside.
Bacheloropgavens problemformulering hedder: Hvordan differentieres der i undervisningen, når man arbejder ud fra UgeskemaRevolutionen, og hvordan sikrer man undervisningsdifferentieringen?

 

Rikkes bacheloropgave

Bilag til opgaven