Jacob Holm Pedersen stiller grundlæggende spørgsmål til historieundervisningen

“Historiebevidsthed, læring og deltagelsesmuligheder i historiefaget” er titlen på Jacob Pedersens bacheloropgave. Hans opgave er båret af glæde ved historie og bekymring for faget.

Med bacheloropgaven bliver Jacob Holm Pedersen færdig som lærer fra UCC i København. Han ser i praksis et fag, som ikke fungerer. Men hvad ser han, når undersøgelsen er slut? Tjek konklusionen.

Opgavens problemformulering er: Hvordan og i hvilken grad kvalificerer historieundervisningen i 9.a elevernes historiebevidsthed, læring og deltagelsesmuligheder i det senmoderne samfund?

 

Jacobs historiebachelor