2018-bachelorballet åbner med en fyrig diskussion om en ny tilgang til historiefaget!

Anna Mygind Bødker, Anna Witten Hjaltason og Julie Hjære Rasmussen

Her er årets første bachelorbidrag! Det kommer fra UC Lillebælt, Odense. Kortest sagt, skriver pigerne engageret om, betydningen og nødvendigheden af at få elevernes livsverden ind i historieundervisningen.

Anna Mygind Bødker, Anna Witten Hjaltason og Julie Hjære Rasmussen vil gøre historiefaget mere meningsgivende for eleverne, men erkender, at der både er et lærerperspektiv og et elevperspektiv i opfattelserne af faget. Hvordan kan modsætninger overvindes og forskellige interesser forenes?

Problemformuleringen hedder: Hvordan opfattes historiefaget af historielærere og elever, og hvordan kommer disse opfattelser til udtryk i undervisningen? Hvordan kan man skabe undervisning, der kobler fagformålet i historie, brugen af kompetencemålene og elevernes hverdagsliv? Og hvordan understøtter vi, at læreren har mulighed for at gøre dette i praksis?

Anna, Anna & Julies BA-opgave