Kan man virkelig rykke eleverne med historiske genstande? Der er i hvert fald potentialer i sansebaserede oplevelser, siger Kathrine LB Jakobsen

Kathrine Lykkegaard Bak Jakobsen bliver i sommeren 2018 færdig som lærer fra UC Nordjylland. Og afslutter sit studium med en bacheloropgave, som kritisk-konstruktivt diskuterer noget så konventionelt som ‘historiske genstande’ – i en ikke-konventionel historie-undervisning!

Kathrine omfattende problemformulering er:
Hvilke læringspotentialer har inddragelsen af historiske genstande i historieundervisningen i 3. – 4. klasse, og hvordan kan læreren didaktisk forstå og anvende den viden i kvalificeringen af sin undervisning, når fokus er på både at skabe livsverdensrelevans for eleverne og fastholde en faglighed, der er i overensstemmelse med historiefagets formål?

Kathrine vil således ikke gå på kompromis – der skal både være livsverdensrelevans og samtidig udvikling af elevernes historiebevidsthed, hvilket heller ikke nødvendigvis er modsætninger. Der er potentialer, siger Kathrine. Men der er også didaktiske udfordringer.

Kathrine LB Jakobsens BA-opgave