Sebastian Nørgaard Konradsen er nu lærer fra KP og skriver her om bevægelse i historieundervisningn

Sebastian N. Konradsens historiebachelor har titlen: “Bevægelse som didaktisk redskab på vejen mod inklusion og trivsel i historieunder-visningen” – et ambitiøst projekt.

Hvordan kan bevægelse i historieundervisningen benyttes som didaktisk redskab til at skabe varierede læringssituationer, – spørger Sebastian N. Konradsen i sin problemformulering – samt medvirke til en inkluderende og trivselsfremmende praksis.

Indholdsmæssigt er det en relativ sjælden vinkling, der ligger her i opgaven.

Sebastians bacheloropgave

[[KP – Københavns Professionshøjskole – er det nye uddannelsessted for lærerstuderende i Københavnsområdet, idet der i 2018 er sket en fusion mellem UCC og Metropol.]]