Nadja Køtter fra Aarhus skriver om billeders potentialer i historieundervisningen

Vi kommer langt omkring i bacheloropgaven her, måske fordi Nadja Honoré Køtter har baggrund i både dansk, billedkunst og historie. Det gør ikke analysetilgangen mindre ambitiøs – tværtimod.

Bacheloropgavens problemformulering er:
Hvilke potentialer har billeder i historieundervisningen, og hvordan kan læreren arbejde med dette i praksis, så det fremmer elevernes kildekritiske kompetencer og historiebevidsthed i indskolingen og på mellemtrinnet?

Nadja Honoré Køtter er på flere planer personligt optaget af ‘billeder’ – i opgaven her i form af malerier, karikaturer, plakater, portrætter, fotografier m.m – og interessen bunder også i, at kommunikation og generering af viden i høj grad i samfundet i dag sker visuelt, som det siges i opgaven.

Nadja Køtters historie-BA