Karoline B. Skyum og Helena Knudsen fra København spørger: Pletskud med statens kanon?

Karoline Berg Skyum & Helena Knudsen

Nu Københavns Professionshøjskole – KP – og tidligere UCC: Karoline Skyum og Helena Knudsen benytter bachelorprojektet til at få gennemlyst fænomenet “kanon” i historieundervisningen. De finder bestemt ikke entydighed i landskabet.

De arbejder på tre forskellige niveauer for at finde svar: et politisk-ideologisk niveau via styredokumenter, et institutionelt niveau (læreruddannelsen), og det praktiske niveau med lærerne.

Problemformuleringen hedder:
Vi vil gennem styredokumenter og interviews undersøge, hvordan historiekanonens formål, dannelses og læringssyn passer ind i samtidens læreruddannelse og skole, hvor kompetence tiltænkt undervisning hersker, samt diskutere, hvilken udfordring dette skaber for historiefaget.

Karoline & Helenas bacheloropgave