Samantha Heiner-Larsen fra Absalon i Roskilde insisterer på fagets udfordrende formåls-perspektiver

Der synes at være en tydelig modsætning mellem elevernes svar, når Samantha Heiner-Larsen spørger dem, og hendes egne intentioner om udvikling af historiebevidsthed og identitet.

Samantha Heiner-Larsen spørger fire klasser direkte om deres oplevelse af historiefaget. Svarene er ikke opmuntrende i forhold til, at faget skal være udviklende for eleverne.

Derfor spørger Samantha: Hvordan kan historiefaget kvalificere elevernes historiebevidsthed og identitet, samt hvilke undervisningsmetoder kan bidrage til dette?

Tre metoder – faktisk fire – kommer til analyse og diskussion i opgaven, nemlig en museumstilgang, rollespil, dokumentar-tv og den lille historie i den store.

Samantha Heiner-Larsens bacheloropgave