“Projektarbejde, motivation for deltagelse og evalueringskultur” – det er bacheloropgavens titel

Nadja Hytte Carlsen favner bredt i sin bacheloropgave fra KP (tidligere UCC), hvilket titlen indikerer. Men man kan nok sige, at midteraksen i undersøgelsen er den eventuelle sammenhæng mellem projektarbejdsform og motivation hos eleverne?

Nadja Hytte Carlsen ser imidlertid også kritisk-konstruktivt på den nødvendige rammesætning af projektarbejdet og lægger med et underspørgsmål vægt på en diskussion af evalueringskulturen også.

Problemformuleringen:
Hvordan kan problemorienteret projektarbejde i historiefaget påvirke
elevers
motivation for deltagelse? Og hvilken betydning kan lærerens rammesætning af projektarbejdet have for den enkelte elevs læring og udvikling?

Yderligere rummer opgaven dette underspørgsmål:
Hvordan kan man tale om, at evaluering i form af test påvirker elevernes sociale liv på skolen?

Nadia Hytte Carlsens BA-opgave