Hvad har lærerens definitionsmagt og formidling af historisk viden med hinanden at gøre?

Det er dette felt, der er i fokus hos Magnus Gøtsche-Rasmussen, når han forfølger det spillerum og de muligheder, læreren har i den konkrete undervisning. Dybest set er det læreren selv, der ‘definerer’ tilgangen til undervisningen.

Med sin bachelor i historie bliver Magnus Gøtsche-Ramussen færdig som lærer fra Københavns Professionshøjskole i sommeren 2018. Han er overbevist om, at vi alle “…går rundt med forskellige måder at forstå, hvordan historien spiller ind på vores hverdag og bevidsthed – der er forskellige diskurser i spil – og deraf vil vi også have forskellige tilgange til en historieundervisning.”

Selve problemformuleringen hedder:
Hvordan kan læreren forvalte sin definitionsmagt , så historieundervisningen i den danske grundskole udvikler elevernes historiebevidsthed?

Magnus Gøtsche-Rasmussens BA-opgave