Karoline Kjelman & Lise Pedersen skriver om den undersøgende tilgang til historieundervisningen

Men hvad vil det egentlig sige, at man kan have en undersøgende og problemorienteret tilgang til historieundervisningen? Det siger Karoline og Lise noget om samtidig med, de foretager en komparativ analyse af udvalgte læremidler med hensyn til fagsynet.

Begge er nu færdige som lærere fra Absalon UC i Roskilde. Og deres opgave er båret af en stribe interessante arbejdshypoteser, som systematisk gennemarbejdes.

Karoline & Lises problemformulering lyder i sin helhed:
Hvorledes er den undersøgende og problemorienterede tilgang repræsenteret i udvalgte læremidler i historie i folkeskolen, og i hvilken udstrækning kan denne tilgang have medindflydelse på lærernes organisering af undervisningen, aktiviteterne samt elevernes
læringsudbytte?

Tjek selve BA-opgaven her.