Historielæreren kommer ikke sovende til gode resultater via museumsbesøg

Mette Bendixen Viktor (tv) & Heidi Louise Svensson

Mette Bendixen Viktor & Heidi Louise Svensson springer ud i det, når de vil skabe anderledes og sansende oplevelser for eleverne. De vil æstetiske læreprocesser, fordi det måske er en god vej til elevernes historieforståelse.

Igen en fin bacheloropgave fra VIA University College.
Tjek for eksempel Mette & Heidis referenceliste. Kan et besøg i Den Gamle By i Aarhus løfte historieundervisningen, så den reelt bliver spændende og undersøgende – og i sidste ende stimulerende for elevernes historiebevidsthed?

Problemformuleringen er:
Hvilke potentialer kan der være i at inddrage et besøg i ‘Den Gamle By’, når historielæreren igennem æstetiske læringsprocesser vil forsøge at stimulere elevernes forståelse af menneskers liv og
livsvilkår gennem tiden?

Mette & Heidis BA her.