De herrer Jensen kobler projektorientering med historieundervisning

Rasmus Reimann Jensen (tv) & Jonas Burlund Jensen (th)
Rasmus Reimann Jensen (tv) & Jonas Burlund Jensen

Jonas Burlund Jensen & Rasmus Reimann Jensen fra Københavns Professions-højskole – KP – er klar over, at historiefaget i praksis har visse udfordringer. Derfor opstår tanken om at se nærmere på projekt-arbejdets potentialer.

 

Jonas & Rasmus griber blandt andet fat i de klassiske principper for projektarbejde, og undersøger mulighederne i en konkret 7. klasse.

Bacheloropgavens problemformulering er:
Hvorfor og hvordan kan projektorienteret undervisning på 7. klassetrin styrke elevernes historiske kompetencer, samt hvilke krav denne orientering stiller til historielæreren?

Jonas & Rasmus’ bacheloropgave.