Amalie Thau la Cour fra Silkeborg går tæt på æstetikken

“Fortiden er her!” – siger Amalie la Cour i titlen på bacheloropgaven. Eller er den? – spørger hun efter mødet med eleverne. Dét er starten på et tænke æstetik & kreativitet ind i historieundervisningen.

 

Nu færdig som lærer fra VIA University College i Silkeborg – og i opgaven her afprøver Amalie Thau la Cour en lidt anderledes historieundervisning. Hun vil have, at eleverne i undervisningen får forskellige æstetiske oplevelser. Hun vil have, at eleverne skal sanse!

Opgavens problemformulering hedder:
Hvordan kan arbejdet med æstetiske og kreative arbejdsprocesser styrke og videreudvikle elevernes historiebevidsthed på mellemtrinnet?

Tjek Amalies bacheloropgave her.