Studieårets første historiebachelor kommer fra Emma Wiskerchen

Emma Wiskerchens titel på bacheloropgaven er ‘Historiske fortællinger i historieundervisningen’. Man skulle tro, at det var et helt almindeligt emne i en historiebachelor på læreruddannelsen. Men det er det mærkeligt nok ikke.

Emma Wiskerchen er blevet færdig i sommeren 2020 fra UCN, University College Nordjylland – campus Hjørring. Dermed er Hjørring og Vendsyssel utvivlsomt blevet en dygtig lærer rigere. Emma kommer varieret og nuanceret omkring den historiske fortællings potentialer og begrænsninger. Og hun perspektiverer til elevernes historiebevidsthed.

Opgavens problemformulering hedder:
Hvilke potentialer og udfordringer indeholder den historiske fortælling i undervisningen med henblik på elevernes læring og motivation, og hvordan kan jeg som underviser anvende fortællingen til at koble undervisningens indhold til elevernes livsverden og derigennem videreudvikle deres historiebevidsthed?

Emma Wiskerchens BA-opgave