Inklusion af minoritetselever i historiefaget?

Spørgsmålstegnet i overskriften indikerer, at inklusionen netop er sat til diskussion i Betül Yasars historiebachelor. Men vikingetiden? Hvad har vikingetiden med minoritetsdiskussionen at gøre?

Betül Yasar har udarbejdet sin bachelor ved KP, Københavns Professionshøjskole (Campus Carlsberg). Selv om udgangspunktet i opgaven er, at inklusionen i historie ikke fungerer godt nok, så er det intentionen, at ‘minoriteter’ skal og kan inkluderes.

Problemformuleringen hedder:
Hvordan kan man som historielærer inkludere minoritetselever i historiefaget samt fremme elevernes interesse og motivation for faget?

Se Betül Yasars historiebachelor her.