Indlevelse og empati i historieundervisningen?

Frederik (tv) og Sebastian kommer langt omkring i deres bachelor i jagten på og argumentationen for indelevelse og empati i historieundervisningen.

Frederik Mourier Bohn Prüsse & Sebastian John Stefansen inddrager blandt andet erfaringer med selvproducerede spil i diskussionen – og henter eksempelvis teoretiske vinklinger fra to – næsten – dugfriske Ph.d.-afhandlinger. Læs, hvorfor de mener, at der burde være mere fokus på empati og indlevelse i Fælles Mål.

Problemformuleringen er: Hvordan kan arbejdet med empati og indlevelse i historieundervisningen styrke elevernes historiebevidsthed i udskolingen? Og på hvilken måde kan læreren bruge undervisningsmateriale/læremidler til at støtte og motivere eleverne i denne læring?

Frederik & Sebastians bacheloropgave her.