…når undervisningen afviger fra den traditionelle tavleundervisning?

Så er det fordi, eleverne i historie koncentrerer sig om genstande i undervisningen. Men hvad er det, disse artefakter kan?

Malene Schaadt-Leismann (tv) & Mamiy Hedvig Benni Olin Skou undersøger grundigt, hvad man kan nå, og hvor langt man kan nå, hvis man i historie kobler en undersøgende tilgang med anvendelse af artefakter? Elevernes sansninger og erfaringer kommer i spil. Malene & Mamiy opstiller endda en model for ‘Genstands-undervisning’.

Opgavens problemformulering: Hvilken rolle kan artefakter spille i en æstetisk undervisning med særlig fokus på, at eleverne arbejder undersøgende- og problemorienteret?
Derudover undersøges det også, om eleverne faktisk bliver mere bevidste om deres egen historiebevidsthed? Interessant.

Malenes & Mamiys bacheloropgave er her.