Konspirationsteorier er det overordnede emne i denne bachelor fra VIA i Aarhus

Morten Christiansen & Thomas Grønvall vil udvikle kildekritiske metoder og elevernes kritiske tænkning i det hele taget gennem arbejdet med konspirationsteorier.

Morten Christiansen
Thomas Grønvall

Måske mere relevant end nogensinde at få konspirationsteorier, fake news, populisme osv. på banen i historieundervisningen. I Morten & Thomas’ bacheloropgave er konspirationerne i centrum. Det gør de med problem-formuleringen:

Hvorfor og hvordan skal elever i folkeskolen beskæftige sig med emnet konspirationsteorier, med henblik på kildekritisk arbejde og kritisk tænkning?

Metodisk etablerer Morten & Thomas især et empirisk grundlag via interviews med lærere fra forskellige uddannelsesområder. Undervejs får vi blandt andet indsigt i, hvorfor det kan være en god idé, at introducere eleverne i skolen for “videnskabsteoretiske tommelfingerregler”!

Læs bacheloropgaven her.