“Museet i fokus” er vi stødt på før – men her er det elevernes aktive deltagelse, der er vinklen

Martin Bundgaard & Andreas Finne fører os igennem beskrivelser, analyser og vurderinger af mulighederne for at skabe et deltagende og aktivt rum på museet. Det sker med en 8. klasse, og det sker på Arbejdermuseet i København.

Martin Bundgaard
Andreas Finne

Det er både det inkluderende og det deltagende, som Martin & Andreas går efter i undersøgelsen, hvor de observerer en 8. klasse under et udvalgt undervisningsforløb på Arbejdermuseet. Metodisk supplerer de observationerne med interviews.

Problemformuleringen hedder: Hvordan kan Arbejdermuseets undervisningstilbud anvendes som en ressource i et forløb i en 8. klasse, med særligt henblik på at fremme deltagelsesmulighederne for klassens stille elever?

Tjek BA-opgaven her.