Nicklas Frost Hostrup Funke spørger efter eventuelle sammenhænge mellem lokalhistorie, bevægelse og motivation i historie

Nicklas vil have motivation i undervisningen, og det skal måske ske ved hjælp af mere bevægelse i fysisk forstand? Inddragelse af det lokale – altså en styrkelse af arbejdet i nærområdet – er derfor en naturlig tanke. Den efterprøves i en 6. klasse på Københavns Vestegn.

Nicklas’ problemformulering har følgende ordlyd:

“Hvordan kan jeg som lærer gennem implementering af bevægelse øge elevernes motivation og læring for historiefaget?”

Vær opmærksom på, at både denne opgave og den næste BA, som er lagt op her, har nærområdet eller lokalområdet som omdrejningspunkt.
Nicklas FH Funkes BA-opgave her.