Christian Thomsen ser gerne, at brugen af lokalområdet i historie bidrager til elevernes identitetsdannelse

Christian Thomsen

“Jeg har aldrig forstået hvorfor, historie er så vigtigt. Det handler jo bare om ting, der skete for mange år siden! Jeg vil hellere koncentrere mig om at leve i nuet” – siger Christians fysioterapeut en dag til ham. Det bliver hovedet på sømmet. Han vil undersøge, om historie overhovedet kan bidrage til og udvikle elevernes identitets-dannelse via brugen af lokalområdet.

Via – blandt andet – et undervisningsforløb på 6. klassetrin vil Christian Thomsen undersøge om tesen holder: Mit fag duer til noget rent identitetsmæssigt, hvis jeg aktivt inddrager lokalområdet! Se problemformuleringen:

Hvordan kan brugen af lokale begivenheder og omgivelser i historieundervisningen bidrage til elevernes
identitetsdannelse?

Vær også opmærksom på forrige BA-opgave om lokalhistorie. Og benyt yderligere søgefunktionen.

Her er Christians bacheloropgave.