Viktor Rønn ønsker helt konkret en bedre kobling mellem skoleklassen hjemme og museets tilbud

Med arbejdserfaringer fra museet Mosede Fort i Københavns sydlige omegn ser Viktor muligheder for at styrke båndet mellem de besøgende elever og en særlige aktivitet, som museet stiller til rådighed.

På museet er det et spil, det handler om. En 8. klasse skal gennemføre et såkaldt dilemmaspil, og Viktor analyserer den konkrete virkelighed ud fra et før-under-efter-perspektiv. Det sker i lyset af denne problemformulering:

Hvordan kan en historielærer skabe pædagogiske koblingsdannelser mellem undervisningen hjemme og et dilemmaspil på museum med henblik på at styrke elevernes historiske bevidsthed, samt øge deres motivation for faget?

Tjek Viktors bacheloropgave her.