“Motivation og historisk identitetsdannelse i det flerkulturelle klasserum” er titlen på opgaven

Den flerkulturelle diskussion og identitetsdannelsen står i centrum i Nicolai Dalsgaard Seiersens historiebachelor. Men også fagets kanon og dens potentialer – eller mangel på samme – har en markant placering i undersøgelsen.

Nicolai Dalsgaard Seiersen er nu færdiguddannet fra Københavns Professionshøjskole. Hans BA er særlig ved, at den bevidst søger ambivalenser og dissonanser i det flerkulturelle klasserum. Her problemformuleringen:

Hvilken betydning tillægger udskolingselever historie i deres identitetsdannelse, og hvorledes understøtter undervisning i Faghæftets Historiekanon det flerkulturelle klasserum?

Tjek her Nicolais bacheloropgave.