Nick Thorup Johansen ser gerne udvikling af elevernes medansvar og ejerskab i historieundervisningen

Den konkrete situation i undervisningen tvinger måske i virkeligheden Nick til at eksperimentere. Tanken er, at der måske sker noget motivationelt med eleverne, hvis de simpelthen får længere snor? Og hvad vil ‘længere snor’ i givet fald sige?

De andre lærere i 7. klassen har øjensynlig ikke de store udfordringer med klassen. De styrer stramt. Men i historie er det eleverne, der ‘styrer’. Nick undersøger så, om man på sæt og vis kan gøre en dyd af nødvendigheden med følgende problemformulering:

Hvordan kan synlig inddragelse af elever, herunder bl.a valgmuligheder i forhold til egne læreprocesser, være med til at fremme motivation for deltagelse i historieundervisning, samt fremme elevers medejerskab til egen læring?

Nicks bacheloropgave er her.