Anna Brøndum Carlsen kvalificerer analysen af historisk empati i undervisningen

Anna har gjort sig til lærer i 2022 fra UCN, University College Nord-jylland, i Hjørring, og det er sket med denne bachelor, som først og fremmest foku-serer både på empatiens potentialer og begrænsninger eller udfordringer i undervisningen.

Ikke kun selve undervisningen men også empatierfaringer og -holdninger hos lærere og medarbejdere i skoletjenester, interesserer Anna i bacheloropgaven.
Det fremgår af opgavens problemformulering:

Hvilke potentialer og udfordringer har en historieundervisning med fokus på udvikling af historisk empati? Herunder, hvilke forestillinger og erfaringer herom har udvalgte lærere og skoletjenestemedarbejdere?

Annas bacheloropgave kan tjekkes her.