Engagement og historisk empati i historiske scenarier – det er den vej, Daniel & Alexander vil

Daniel Christian Sørensen (tv) & Alexander Bauer Heding

Faktisk svarer overskriften til titlen på Daniels og Alexanders historiebachelor, men alligevel er der ikke noget symbolik i den valgte baggrund på fotoet -:)


Hvilken betydning har engagement/disengagement for udviklingen af elevers historiske empati gennem historiske scenarier?

Bacheloropgaven kommer vidt omkring i undersøgelsen af foranstående problemformulering, men er samtidig velgørende klar og målrettet. Entydigt inden for rammerne af ‘Historisk Tænkning’.

Daniel & Alexanders BA-opgave her.
Bilag til opgaven.