Emilie Gøbel Moesgaard forsøger at komme bagom det stadig mere aktuelle fænomen, at nogle emner i historie kan være stødende

Emilies titel på opgaven er direkte “Kontroversielle emner i historieunder-visningen” – det er et centralt tema i disse år og måske i virkeligheden lidt stedmoderligt behandlet i læreruddannelsen? Står lærerne i skolen af overfor kontroversielle emner? Kan eleverne så i givet fald blive tilstrækkeligt dannede? Emilie spørger en stribe lærere om disse forhold.

Bacheloropgaven forholder sig også til, hvad der egentlig definerer et kontroversielt emne, men den overordnede problemformulering er:

Hvilke muligheder og udfordringer opstår der i undervisningen af kontroversielle emner i forhold til at udvikle elevernes demokratiske dannelse i historiefaget?

Tjek her Emilies bacheloropgave.