Mahmut Aci leverer her på bachelorfronten et sjældent emne, nemlig elevernes sprogudvikling i den faglige undervisning

Det er et komplekst emne, Mahmut kaster sig over i arbejdet med bacheloropgaven. Ambitionen er at afdække, ‘alle de parametre, som er nødvendige for, at eleverne tilegner sig og anvender historiefagets’ specifikke fagsprog.

Men reelt vil Mahmut mere end dét; Han ser også på, om lærernes bevidste arbejde med elevernes fagspecifikke skolesprog trækker i retning af mere deltagelse fra elevernes side?
Problemformuleringen hedder:

På hvilke måder understøtter historielærere ”skolesprogsudvikling” i faget historie, og hvilken betydning har det for elevernes deltagelsesmuligheder?

Mahmuts bacheloropgave.