Gustav Robert Folkeberg ser gerne kontroversielle emner – men ikke bare for det ‘kontroversielles’ skyld

Gustav har en meget fin spidsformulering i begyndelsen af sin bachelor, nemlig:
“For hvordan ser råderummet ud i praksis, når man som historielærer arbejder med kontroversielle emner, hvor der ikke er et facit, men at selve samtalen er et mål?”
Formuleringen lægger fint op til et begreb om det dialogiske rum.

For redaktionen af HistorieWeb.dk er det ikke specielt kontroversielt at være aktiv FCK-tilhænger (kun i Derby-sammenhænge) – og slet ikke, når man bliver lærer med en relevant bacheloropgave i historie. Selve problemformuleringen hedder:

Kan man som historielærer i folkeskolens ældste klasser med fordel arbejde med kontroversielle emner i et dialogisk rum?

Her er Gustavs bacheloropgave.