Hvordan oplever minoritetselever den almindelige historieundervisning?

Dette temmelig sjældne spørgsmål stiller Kübra Saritas i sin bacheloropgave fra januar måned i år. Og hun vover sig yderligere ud i diskussioner af de tungere begreber som historie-bevidsthed og identitet.
Kübra Saritas har skrevet sin opgave ved KP, Københavns Professionshøjskole.

Problemformuleringen i Kübras BA hedder:
Hvilke oplevelser har minoritetselever med historiefaget, og hvordan planlægger lærere historieundervisningen i en multikulturel klasse, med henblik på at fremme elevernes historiebevidsthed?

Opgavens empiriske basis er et gruppeinterview med elever med tyrkisk og afghansk minoritetsbaggrund samt data fra to historielærere. Er du kun interesseret i selve konklusionen, så går du til side 24.

Tjek Kübra Saritas’ opgave her.