Tobias & Bente leverer sæsonens første bacheloropgave – og det gør de med en spændende diskussion

Diskussionen handler først og fremmest om inklusion i historie-faget, som faktisk er opgavens titel. Men deres opgave når langt bredere ud, end selve inklu-
sionsbegrebet antyder.

Tobias Gaarden Jørgensen & Bente Lifland Kjær er lærer-bachelorer efter vellykket vintereksamen 2023 i UCN, University College Nordjylland – og det er de med et sjældent emne i historie, nemlig inklusionsspørgsmålet. Problemformuleringen viser dog, at opgaven behandler inklusionen i bredeste betydning, således også i didaktisk-metodiske sammenhænge.

Selve problemformuleringen hedder:
Hvorfor er det væsentligt at arbejde med inklusion og relevans i historiefaget, og hvordan kan vi som historielærere igennem fællesskabende didaktikker med vægt på kildearbejde og dialogisk undervisning, planlægge en undervisning, der understøtter kvalitativ inklusion og faglig relevans?

Tjek selv Bentes & Tobias’ bacheloropgave.