Nicoline Sofie Christensen skriver historiebachelor om et sjældent emne; kvinder i faget

Nicoline er optaget af, at kvinder kan være skrevet direkte ud af historien – og optaget af kvinders repræsentation i historien i det hele taget. Det er drivkraften i arbejdet med bachelor-opgaven.
Men selve undersøgelsen fokuserer først og fremmest på kvinders repræsentation i undervisningsmaterialerne til historie.

Problemformuleringen i opgaven hedder:
Hvordan er køn repræsenteret i undervisningsmaterialerne, der lægger sig op af det obligatoriske felt i historiefaget – kanonen. Og hvordan håndterer udvalgte undervisere i historiefaget problematikken vedrørende kvindernes manglende plads i kanonen?

Hvad tænker du på forhånd, om repræsentationen af begreberne mennesker, mand og kvinde i historieundervisningens materialer?

Nicolines bacheloropgave kan tjekkes her.