Henrik Brix Grønhøj fra Aarhus vil gøre historieundervisningen mere problemorienteret

Henrik B. Grønhøj ser ikke kun på problemoriente-ringens potentialer men også på, hvilke virkeligheder en sådan (eventuel) udvikling kan være oppe imod.

I opgaven forsøges reelt en kobling mellem begreberne problemorienteret historieundervisning, historisk tænkning og dialogisk metode. Bemærk i øvrigt den morsomme case med flødebollerne.

Selve problemformuleringen er:
Hvordan kan læreren, gennem en undersøgende og problemorienteret tilgang i historieundervisningen, udvikle elevernes historiske tænkning og hvilke vanskeligheder og muligheder er der forbundet med at arbejde problemorienteret i historiefaget i folkeskolen?

Henrik Brix Grønhøjs bacheloropgave.