Emilie Højlund Christensen går på med et interessant og klassisk emne, nemlig rollespil

På baggrund af skarpe iagttagelser og substantiel kritik af historie-undervisningen i skolen, kommer Emilie frem til behovet for alternative veje i undervisningen. Hvordan får eleverne bedre adgang til fortiden?

Ikke mindst eleverne holder på, at der skal ske noget med historiefaget. Emilie afprøver ganske enkelt det analoge rollespil “Modstand mod Tyskerne” (se bilag).

Bacheloropgavens problemformulering er:
Hvordan kan man understøtte elevernes udvikling af historiebevidsthed og historisk empati, i historieundervisningen ved brug af rollespil?

Selve bacheloropgaven kan tjekkes her. Dertil kommer bilag.