Bernard Eric Jensen sammenligner handlekompetence og historiebevidsthed

Ligheder og forskelle mellem de to begreber.


For nylig lod professor Karsten Schnack sig pensionere fra Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU – og har nu status af emeritus samme sted. Ved afskedsreceptionen blev et festskrift til Schnack offentliggjort: Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence – inspireret af Karsten Schanck.

I festskriftetet skriver Bernard Eric Jensen en lille, interessant artikel, hvor han vover et øje og sammenligner Schnacks handlekompetencebegreb med sit eget historiebevidsthedsbegreb. HistorieWeb.dk bringer artiklen her.

Giv eventuelt artiklen en kommentar.
Festskriftartiklen

Posthumt er Vagn Oluf Nielsen udkommet med sin sidste bog – anmeldes her

Bogen er anmeldt af Sten Larsen.


DPU-forsker og lektor, Vagn Oluf Nielsen, nåede ikke at færdiggøre sin – skulle det vise sig – sidste bog. Han døde i sommeren 2008. Nu har gode kolleger imidlertid gjort den omfangsrige bog færdig, og den er på gaden.

Bogens emne er Vagn Oluf Nielsens centrale forskningsområde, nemlig historieundervisningens historie i Danmark.

Anmeldelsen af ”Samfund, Skole & Historieundervisning. 1770’erne-1970’erne” er sakset fra bladet Folkeskolen, 31. marts 2011. Giv den eventuelt en kommentar neden for.

Klik her for selve anmeldelsen af “Samfund, Skole & Historieundervisning”.

Tanja Andersen skriver opsummerende om kanondebatten indtil nu

Den nye formand for Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag samler op.


Formanden Tanja Andersen, skriver i seneste nummer af Historie & Samfundsfag, nr.3 2010, om den debat og de holdningstilkendegivelser, der har været fremme, siden tankerne om en historiekanon blev formuleret. Med Fælles Mål 2009 blev kanonen som bekendt et krav.

HistorieWeb.dk bringer her artiklen – med tanke på yderligere debat. Giv artiklen eller debatten en kommentar nedenfor:
Formandens artikel om kanondebatten

Sveriges P1-Radio om svensk kulturarv – med Bernard Eric Jensen som dansk islæt

Kulturredaktionen på svensk P1 har taget hul på debatten om kulturarven.


Siden oktobervalget i Sverige er kulturarven også i nabolandet blevet et varmt debatemne. Skal svenskerne igennem den samme diskussion som i Danmark?

Spørgsmålet om kulturarv tog kulturredaktionen i Sveriges P1 hul på med en udsendelse i KOSMO-serien, lørdag den 30. oktober 2010, klokken 16:30.
Udsendelsen kan hentes direkte på Kosmo-sitet. Danske lektor Bernard Eric Jensen, DPU, medvirker i udsendelsen (23:45 cirka).

Der er plads til kommentarer eller spørgsmål nedenfor.

Klik her for selve anmeldelsen af “Samfund, Skole & Historieundervisning”.

Thomas Oldrup er chefredaktør på magasinet ALT OM HISTORIE

Redaktøren om historieinteresse og historieformidling – på P1 Formiddag.


Poul Friis på P1 Formiddag har netop haft besøg af Thomas Oldrup, som er chef for ALT OM HISTORIE – et magasin, som formidler historie på en populær måde.

HistorieWeb.dk henviser her til linket på DR1, hvor der er en omtale af udsendelsen. Dér kan du høre udsendelsen direkte, downloade eller podcaste den.

Der er ingen autoritative tolkninger af fortiden, mener Oldrup. De ting, vi synes er vigtige i fortiden, vil hele tiden forandre sig. Afhængigt af vores egen tid.

Giv eventuelt udsendelsen en kommentar:
Formandens artikel om kanondebatten

Carsten Tage Nielsen, Roskilde Universitet, anmelder ny bog af Bernard Eric Jensen

“Hvad er historie?” er titlen på Akademisk Forlags sommerudgivelse.


Carsten Tage Nielsen er ekstern lektor ved Roskilde Universitet. Tjek hans hjemmeside.
For HistorieWeb.dk anmelder han her lektor Bernard Eric Jensens seneste bog.

"Hvad er historie?" er ikke en klassisk hvad-er-historie-bog i videnskabsfaglig betydning. Det er en langt bredere, almen introduktion til begrebet historie og brugen af 'historie' i vores liv.

Giv eventuelt anmeldelsen eller bogen en kommentar nedenfor.

Læs Carsten Tage Nielsens anmeldelse her.

Ph.D. forsvar i København 18. juni 2010 – Andreas Rasch-Christensen skal prøves

Videnskabelig afhandling om linjefaget historie i læreruddannelsen.


Andreas Rasch-Christensen har igennem nogle år arbejdet med sin forskning om linjefaget historie i læreruddannelsen. Arbejdet er færdigt – og ph.d.-afhandlingen klar.

Selve ph.d.-forsvaret finder sted på DPU – Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – i København den 18. juni klokken 11-14. Det sker i Bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Bygning D er lige ved siden af Emdrup Station.

Afhandlingen er udgivet på Systime og har titlen "Linjefaget historie – mellem læghistorie og profession".

Andreas Rasch-Christensen er til daglig videncenterleder ved VIA University College i Jylland – og i øvrigt flittig bidragsyder til HistorieWeb.dk. Redaktionen ønsker held & lykke den 18. juni!
Læs Carsten Tage Nielsens anmeldelse her.

Jens Pietras giver et overblik til kanonpunkternes tilblivelse og peger på mulige tilgange

Lektor Jens Pietras ser nøjere på Faghæftets obligatoriske kanonpunkter.


Specielt til HistorieWeb.dk har seminarielektor (Holbæk) Jens Pietras fremstillet artiklen om kanonpunkterne.

Selv siger Pietras: "Denne lille artikel handler om baggrunden for kanonen, kort om debatten om kanonen, dens placering i Fælles Mål 2009 og afslutningsvis anbefaler jeg en række måder at undervise i og med kanonen på."

Giv eventuelt artiklen en kommentar nedenfor:
Pietras artikel om kanonpunkterne

Andreas Rasch-Christensen spørger om historieundervisningen kan give mening til mindet om Befrielsen i 1945

Dagbladet Information tænker på erindringen om Befrielsen – på Befrielsesdagen.


Den 4. maj 2010 bringer dagbladet INFORMATION kronikken: "Hvordan lærer vi de unge at huske Befrielsen?".

Kronikken er skrevet af Andeas Rasch-Christensen, som blandt andet skriver:
"De fleste unge forbinder ikke centrale historiske datoer som 9. april eller 5. maj med ret meget. En mere meningsfuld og inspirerende tilgang til historieundervisning kunne måske rette op på den manglende viden eller interesse…".

Se svarene i kronikken.

Læs Carsten Tage Nielsens anmeldelse her.

Claes Kastholm i clinch med historieformidlingen fra DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier

Mindre – men interessant – formidlingsfejde i Berlingske Tidende.


Det har for nylig været Auschwitz-dag. Den 26. januar 2010 var det 65 år siden, Auschwitz blev befriet af sovjetiske tropper. Solvej Berlau & Tine Brøndum fra DIIS – Dansk Institut for Internationale Studier – skriver i den forbindelse en kronik i Berlingske Tidende.

Kronikken hedder "Farlige forestillinger", og den reagerer Berlingske Tidendes Claes Kastholm Hansen kritisk på i bladet i rubrikken Læst & Påskrevet den 30. januar 2010. Berlau & Brøndum svarer igen i avisen den 6. februar. Hvilket får Claes Kastholm til selv at skrive en kronik i bladet – som et mere omfattende gensvar. Kronikken fra den 13. februar har navnet "Brug og misbrug af historien".

Den lille fejde er ikke blot interessant for sit historiske indhold. Den er også historiedidaktisk interessant.

Giv diskussionen eller kronikkerne en kommentar:
Pietras artikel om kanonpunkterne