Bernard Eric Jensen sammenligner handlekompetence og historiebevidsthed

Ligheder og forskelle mellem de to begreber.


For nylig lod professor Karsten Schnack sig pensionere fra Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU – og har nu status af emeritus samme sted. Ved afskedsreceptionen blev et festskrift til Schnack offentliggjort: Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence – inspireret af Karsten Schanck.

I festskriftetet skriver Bernard Eric Jensen en lille, interessant artikel, hvor han vover et øje og sammenligner Schnacks handlekompetencebegreb med sit eget historiebevidsthedsbegreb. HistorieWeb.dk bringer artiklen her.

Giv eventuelt artiklen en kommentar.
Festskriftartiklen