Karina Christensen skriver om multikulturelitet og historiebevidsthed

Om historiebevidsthed og identitet i en multurkulturel skole.


Karina Christensen er færdig med sin læreruddannelse i Silkeborg, VIA University College. I sin bacheloropgave diskuterer hun teori og virkelighed i forhold til flerkulturelle forventninger i skolen.

Opgavens problemformulering er:"Hvilke opgaver og udfordringer har skolen – og særligt historiefaget – i forhold til at opfylde folkeskolens målsætning om, at styrke elevernes identitet og historiske bevidsthed uanset elevens kulturelle baggrund?"

Du har mulighed for at give opgaven en kommentar her:

Karina Christensens BA-opgave i historie [gml. ordning]