Mads Heering Rasmussen er bachelor på en opgave om handlekompetence og historiebevidsthed

En bacheloropgave fra Læreruddannelsen Zahle.


Mads Heering Rasmussen er nu lærer fra Zahle i København. I sin BA-opgave i historie beskæftiger han sig teoretisk og praktisk med at få centrale begreber til at spille sammen.

Det sker med problemformuleringen: "Hvordan kan læreren skabe en problemorienteret historieundervisning, der udvikler handlekompetence og historiebevidsthed hos eleverne, og hvori består vanskelighederne for læreren i dette?"

Giv eventuelt opgaven en kommentar.
Mads Heering Rasmussens bacheloropgave
Elevprodukt: Tegneserie