Amanda Arnfast Bruun kobler historieundervisning og udeskolepædagogik

Byen som læringsrum for historie?


HistorieWeb.dk bringer her Amanda Arnfast Bruuns friske bacheloropgave, som er bestået fra Professionshøjskolen Metropol, Læreruddannelsen på Frederiksberg.

BA-opgavens titel er "Historiebevidsthed i byen som læringsrum" og denne problemformulering forfølges i opgaven: Hvordan kan teorier om udeskole- og kritisk pædagogik benyttes og tilgodeses i arbejdet med at kvalificere elevernes historiebevidsthed i byen som læringsrum?

Giv eventuelt opgaven eller selve emnet en kommentar:
Amanda Arnfast Bruuns bacheloropgave