Kulturarv som politisk slagord! Ny bog fra Bernard Eric Jensen

Ny bog og kronik af Bernard Eric Jensen


Mag. art i historie og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Bernard Eric Jensen har på Gads Forlag fået udgivet bogen "Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt" – en meget aktuel, indholdsmæssigt attraktiv og letlæst bog om et af de mest gængse begreber i den erklærede danske kulturkamp – begrebet kulturarv. Bogen er i høj grad velegnet til lystlæsning men også uomgængelig til bachelorskrivningen, hvor den omfatter et kulturkampsperspektiv.

Er tiden og behovet ikke til kulturarvsdiskussionen i bogform, så skyd genvej til nogle af Bernard Eric Jensens hovedpointer i hans nyligt bragte kronik i dagbladet INFORMATION: "Kulturarv – et nyt politisk slagord". Link her direkte til kronikken.

Artiklen “Historieundervisningen i den danske folkeskole…”