Prøvesæt til inspiration fra Nykøbing Falster. Charlotte K. Andersen

Velfungerende prøvesæt fra Østre Skole


Østre Skole i Nykøbing Falster afholdt i juni måned blandt andet afgangsprøve i historie. Lærer Charlotte Krarup Andersen var den ansvarlige for prøvens afholdelse.

Hun stiller her en stor del af prøveoplæggene med tilhørende spørgsmål til rådighed for HistorieWeb.dk. I mappen ligger 10 forskellige oplæg – svarende til 20 mulige oplæg til prøven. Oplæggene er pakket i én fil.

Lad dig inspirere – eller download direkte.
Zip-mappe med 10 prøveoplæg