Aktuelle brudflader i vurderingen af historieundervisningen peger Sten Larsen på

Artikel fra Historielærerforeningens jubilæumsblad i 2010.


Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag fejrer i 2010 foreningens 50års jubilæum. Det sker blandt andet med et særligt jubilæumsnummer af tidsskriftet Historie & Samfundsfag – nr. 1 marts 2010.

Fra dette nummer bringer HistorieWeb.dk Sten Larsens artikel "Ok! Her ryger jeg så! Det kan jeg overhovedet ikke svare på!".

Artiklen forsøger at pointere brudflader og forskellige syn i de aktuelle holdninger til historieundervisning i grundskolen – set på baggrund af Fælles Mål 2009.

Nedenfor er der mulighed for at kommentere artiklen og dens vurderinger.
Artiklen: “Ok! Her ryger jeg så! Det kan jeg overhovedet ikke svare på!”