Johannes Waagensen bidrager i årets bachelorkonkurrence med opgave om demokratisk dannelse i undervisningen

Demokratisk dannelse og Grundloven af 1849 er i fokus her.


HistorieWeb.dk bringer igen et bidrag til årets konkurrence om den bedste historiebacheloropgave, nemlig Johannes Christian Waagensens opgave fra 2010.
Under titlen "Demokratisk dannelse – Grundloven af 1849" kommer Johannes Waagensen – Læreruddannelsen Zahle – bredt, teoretisk omkring i diskussionen af Fælles Mål 2009 for historiefaget.

Blandt andet siger Waagensen i problemformuleringen: "Hvordan kan jeg udfra et konkret eksempel med undervisning i kanonpunktet "Grundloven af 1849" forestille mig den demokratiske dannelse bliver udviklet?" Denne eksemplificering foretages i opgavens sidste del.

Giv eventuelt opgaven en kommentar. Se nedenfor.
Johannes Christian Waagensens bacheloropgave